Consergeria

La consergeria del centre és oberta de 8.30 a 21.35 de dilluns a dijous i divendres de 8.30 a 20.35. Està atesa per:

  • Sr. Pedro Cortés: Horari matí
  • Sra. Eli Herrera: Horari matí
  • Sr. Josep Barrancos: Horari tarda

També hi ha un servei de reprografia (fotocòpies a 10 cèntims en blanc i negre, 20 cèntims en color i enquadernacions a 1€).


20161103_140222