Equips docents batxillerat

 

1r BATXILLERAT   A  (Científic – Tecnològic)
 
Matèries Comunes Tutoria Jezabel Goudinof 1
Llengua Catalana Montse Ferret 2
Llengua Castellana Roser Domech 2
Llengua Anglesa Paco Jódar

Aureli Sanchís (1 de reforç)

3
Filosofia i Ciutadania Michelle Piperberg 2
Cultura Científica Lluís Rodellino 2
E. Física Juanjo Collado 2
Ciències i Tecnologia CIENTÍFIC Matemàtiques (opt.) Lázaro Morcillo 4
Física (opt.)

CTMA (opt.)

Jezabel Goudinof

Paco Santiago

4
Química I (opt.) Inma Bueno 4
Biologia (opt.)

 

Paco Santiago 4
TECNOLÒGIC Matemàtiques (opt.) Lázaro Morcillo 4
Física (opt.)

 

Jezabel Goudinof 4
Tecno (opt.)

 

Aureli Zacarias 4
Dibuix  Tècnic (opt.) Josep Grimalt 4

 

 

1r BATXILLERAT  B   (Humanístic – CCSS)
 
Matèries Comunes Tutoria Michelle Piperberg 1
Llengua Catalana Montse Ferret 2
Llengua Castellana Sònia Torres 2
Llengua Anglesa Paco Jódar

Aureli Sanchís (1 de reforç)

3
Filosofia i Ciutadania Michelle Piperberg  
Cultura Científica Lluís Rodellino 2
E. Física Juanjo Collado 2
C.Socials i Humanitats SOCIAL Mates aplicades CCSS Lázaro Morcillo 4
EDE I (opt.)

Literatura castellana. (opt.)

Aleix  Auge

Alberto López

4
Sociologia i psicologia Lluís Rodellino 4
Ha. Món Contemp. (opt) Begoña Hernández 4
HUMANÍSTIC Llatí I Nou llatí 4
Literatura castellana Alberto López 4
Sociologia i psicología Lluís Rodellino 4
Ha. Món Contemp Begoña Hernández 4

 

 

 

 

 

 

 

2n BATXILLERAT
Matèries Comunes Tutoria Susanna Rodríguez 1
Llengua Catalana Susanna Rodríguez 2
Llengua Castellana Roser Domech 2
Llengua Anglesa Paco Jódar

Aureli Sanchís (1 de reforç)

3
Hª de la Filosofia Michelle Piperberg 3
Història Andreu Coll 3
Científic Matemàtiques Lázaro Morcillo 4
Física (opt)

CTMA (opt)

Jezabel Goudinof

Francisca Linde

4
Química Inma Bueno 4
Biologia Francisca Linde 4
Tecnològic Dibuix Tècnic Josep Grimalt 4
Física Jezabel Goudinof  
Matemàtiques Lázaro Morcillo  
Tecnologia Industrial Montse Areñas 4
Socials Matemàtiques apl. CCSS Lázaro Morcillo 4
Història de l’Art (opt) Begoña Hernández 4
Literatura Catalana (opt)

Economia de l’empresa (opt)

Carles Tosses

Aleix Auge

4
Geografia Begoña Hernández 4
Humanístic Llatí Nou llatí 4
Geografia Begoña Hernández 4
Història de l’Art Begoña Hernández 4
Literatura Catalana Carles Tosses 4

 

Anuncis