Equips docents batxillerat

 

 

 

1r BATXILLERAT   A  (Científic – Tecnològic)  
   
Matèries Comunes Tutoria Belén Layana 1  
Llengua Catalana Carles Tosses 2  
Llengua Castellana Noemí Pérez 2  
Llengua Anglesa Paco Jódar 3  
·         Reforç anglès Aureli Sanchís (1)  
Filosofia i Ciutadania Michelle Piperberg 2  
Cultura Científica Paco Santiago 2  
E. Física Juanjo Collado 2  
Ciències i Tecnologia

Optatives

Matemàtiques (opt.) Lázaro Morcillo 4
Física (opt.)

CTMA (opt.)

Jezabel Goudinoff

Marta Giménez

4
Química I (opt.)

Tecno (opt.)

Inma Bueno

Belén Layana

4
Biologia (opt.)

Dibuix  Tècnic (opt.)

Francisca Linde

Joesp Grimalt

4

 

 

1r BATXILLERAT  B   (Humanístic – CCSS)
 
Matèries Comunes Tutoria Michelle Piperberg 1
Llengua Catalana Carles Tosses 2
Llengua Castellana Alberto López 2
Llengua Anglesa Paco Jódar 3
·         Reforç anglès Aureli Sanchís (1)
Filosofia i Ciutadania Michelle Piperberg 2
Cultura Científica Marta Giménez 2
E. Física Juanjo Collado 2
C.Socials i Humanitats

Optatives

EDE I (opt.)

Literatura castellana. (opt.)

Susana Sendín

Alberto López

4
Sociologia i psicologia Nou ½ Filosofia 4
Ha. Món Contemp. (opt) Begoña Hernández 4
C.Socials Mates aplicades CCSS Lázaro Morcillo 4
Humanitats Llatí I Mar Teixidó 4

 

 

1r BATXILLERAT  C (Artístic Plàstic)
 
Matèries Comunes Tutoria Paco Santiago 1
Llengua Catalana Cales Tosses 2
Llengua Castellana Roser Domech 2
Llengua Anglesa Ruth González 3
·         Reforç anglès Paco Jódar (1)
Filosofia i Ciutadania Michelle Piperberg 2
Cultura Científica Paco Santiago 2
E. Física Juanjo Collado 2
PLÀSTIC Hª i Fonaments de les Arts I (opció) Lourdes Cardona 4
Dibuix Artístic (M) Lourdes Cardona 4
Dibuix Tècnic (M) Josep Grimalt 4
Volum (M) Josep Grimalt 4

 

1r BATXILLERAT  D (Artístic Escènic)
 
Matèries Comunes Tutoria Georgina Rovira 1
Llengua Catalana Carles Tosses 2
Llengua Castellana Sonia Torres 2
Llengua Anglesa Paco Jódar 3
·         Reforç anglès Ruth González (1)
Filosofia i Ciutadania Michelle  Goudinoff 2
Cultura Científica M. Àngel Contreras 2
E. Física Juanjo Collado 2
  Hª i Fonaments de les Arts I (opció) Antonio Nieto 4
Anàlisi Musical I (M) Cristina Jaime 4
Anatomia aplicada (M) Paco Santiago 4
Llenguatge i Pràctica Musical (M) Georgina Rovira 4

 

2n BATXILLERAT
Matèries Comunes Tutoria Jezabel Goudinoff 1
Llengua Catalana Carles Tosses 2
Llengua Castellana Roser Domech 2
Llengua Anglesa Paco Jódar 3
·         Reforç anglès Aureli Sanchís (1)
Hª de la Filosofia Michelle Piperberg* 3
Història Andreu Coll 3
Científic Matemàtiques Lázaro Morcillo 4
Física (opt)

CTMA (opt)

Jezabel Goudinoff

Francisca Linde

4
Química Inma Bueno 4
Biologia

Dibuix Tècnic

Paco Santiago

Josep Grimalt

4
Tecnològic Dibuix Tècnic Josep Grimalt 4
Física Jezabel Goudinoff 4
Matemàtiques Lázaro Morcillo 4
Tecnologia Industrial Montse Areñas 4
Socials Matemàtiques apl. CCSS Lázaro Morcillo 4
Història de l’Art (opt) Begoña Hernández 4
Literatura Catalana (opt)

Economia de l’empresa (opt)

Carles Tosses

Susana Sendín

4
Geografia Begoña Hernández 4
Humanístic Llatí Mar Teixidó 4
Geografia Begoña Hernández 4
Història de l’Art Begoña Hernández 4
Literatura Catalana Carles Tosses 4