Equips docents cicles

EQUIPS DOCENTS CICLES

1r FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA GRUP A MÒDUL PROFESSOR HORES

SETMANALS

M1: OFICINA DE FARMÀCIA OSCAR RUIZ 5
M2: DISPENSACIÓ PRODUCTES FARMACÈUTICS TÒNIA CLADERA 8
M7: OPERACIONS BÀSIQUES DE LABORATORI ÒSCAR RUIZ 4
M9: ANATOMOFISIOPATOLOGIA MAITE PÉREZ 4
M10: FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL NÚRIA FRANQUESA 3
  TOTAL 24

 

1r FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA GRUP B MÒDUL PROFESSOR HORES

SETMANALS

M1: OFICINA DE FARMÀCIA OSCAR RUIZ 5
M2: DISPENSACIÓ PRODUCTES FARMACÈUTICS MÒNICA CARBONELL 8
M7: OPERACIONS BÀSIQUES DE LABORATORI TÒNIA CLADERA 4
M9: ANATOMOFISIOPATOLOGIA MAITE PÉREZ 4
M10: FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL NÚRIA FRANQUESA 3
  TOTAL 24

 

2n FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA

GRUP A

MÒDUL PROFESSOR HORES

SETMANALS

M3:DISPENSACIÓ PRODUCTES PARAFARMACÈUTICS MÒNICA CARBONELL 7
M4: FORMULACIÓ MAGISTRAL MÒNICA CARBONELL 4
M5: PROMOCIÓ DE LA SALUT THIRA SÁNCHEZ 4
M6:DISPOSICIÓ I VENDA DE PRODUCTES SANDRA TALLÓN 2
M8:PRIMERS AUXILIS THIRA SÁNCHEZ 2
M11:EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA ESPERANZA MARTÍN 2
M12:ANGLÈS TÈCNIC TÒNIA CLADERA 3
  TOTAL 24

 

 

 

2n FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA

GRUP B

MÒDUL PROFESSOR HORES

SETMANALS

M3:DISPENSACIÓ PRODUCTES PARAFARMACÈUTICS MÒNICA CARBONELL 7
M4: FORMULACIÓ MAGISTRAL ÒSCAR RUIZ 4
M5: PROMOCIÓ DE LA SALUT THIRA SÁNCHEZ 4
M6:DISPOSICIÓ I VENDA DE PRODUCTES SANDRA TALLÓN 2
M8:PRIMERS AUXILIS THIRA SÁNCHEZ 2
M11:EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA ESPERANZA MARTÍN 2
M12:ANGLÈS TÈCNIC TÒNIA CLADERA 3
  TOTAL 24

 

 

 

CURES AXILIAR D’INFERMERIA (MATÍ)

GRUP A

CRÈDIT PROFESSOR HORES

SETMANALS

C1: OPERACIONS ADMINSITRATIVES I DOCUMENTACIÓ SANITÀRIA MONTSE OLMOS 2
C2: L’ÉSSER HUMÀ DAVANT LA MALALTIA OLGA PRADAS 2
C3: BENESTAR DEL PACIENT SANDRA TALLÓN 4
C4: CURES BÀSIQUES OLGA PRADAS 8
C5: PRIMERS AUXILIS MARISA MUNDINA 1
C6: HIGIENE DEL MEDI HOSPITALARI MONTSE OLMOS 2
C7: RECOLZAMENT PSICOLÒGIC AL PACIENT MONTSE OLMOS 2
C8: EDUCACIÓ PER A LA SALUT MONTSE OLMOS 1
C9: TÈCNIQUES D’AJUDA ODONTOLÒGICA / ESTOMATOLÒGICA JUAN CARLOS ALÍAS 3
C10: RELACIONS EN L’EQUIP DE TREBALL NÚRIA FRANQUESA 2
C11: FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL NÚRIA FRANQUESA 2
  TOTAL 29

 

CURES AXILIAR D’INFERMERIA (MATÍ)

GRUP B

CRÈDIT PROFESSOR HORES

SETMANALS

C1: OPERACIONS ADMINSITRATIVES I DOCUMENTACIÓ SANITÀRIA MONTSE OLMOS 2
C2: L’ÉSSER HUMÀ DAVANT LA MALALTIA OLGA PRADAS 2
C3: BENESTAR DEL PACIENT OLGA PRADAS 4
C4: CURES BÀSIQUES SANDRA TALLÓN 8
C5: PRIMERS AUXILIS SANDRA TALLÓN 1
C6: HIGIENE DEL MEDI HOSPITALARI MONTSE OLMOS 2
C7: RECOLZAMENT PSICOLÒGIC AL PACIENT MONTSE OLMOS 2
C8: EDUCACIÓ PER A LA SALUT MONTSE OLMOS 1
C9: TÈCNIQUES D’AJUDA ODONTOLÒGICA / ESTOMATOLÒGICA JUAN CARLOS ALÍAS 3
C10: RELACIONS EN L’EQUIP DE TREBALL NÚRIA FRANQUESA 2
C11: FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL NÚRIA FRANQUESA 2
  TOTAL 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURES AXILIAR D’INFERMERIA (TARDA)

GRUP A

CRÈDIT PROFESSOR HORES

SETMANALS

C1: OPERACIONS ADMINSITRATIVES I DOCUMENTACIÓ SANITÀRIA MONTSE OLMOS 2
C2: L’ÉSSER HUMÀ DAVANT LA MALALTIA ANA CIMARRAS 2
C3: BENESTAR DEL PACIENT MARÍA  MOSCARDÓ 4
C4: CURES BÀSIQUES MARÍA MOSCARDÓ 8
C5: PRIMERS AUXILIS MARÍA MOSCARDÓ 1
C6: HIGIENE DEL MEDI HOSPITALARI ANA CIMARRAS 2
C7: RECOLZAMENT PSICOLÒGIC AL PACIENT MONTSE OLMOS 2
C8: EDUCACIÓ PER A LA SALUT MONTSE OLMOS 1
C9: TÈCNIQUES D’AJUDA ODONTOLÒGICA / ESTOMATOLÒGICA JUAN CARLOS ALÍAS 3
C10: RELACIONS EN L’EQUIP DE TREBALL NÚRIA FRANQUESA 2
C11: FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL NÚRIA FRANQUESA 2
  TOTAL 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURES AXILIAR D’INFERMERIA (TARDA)

GRUP B

CRÈDIT PROFESSOR HORES

SETMANALS

C1: OPERACIONS ADMINSITRATIVES I DOCUMENTACIÓ SANITÀRIA MONTSE OLMOS 2
C2: L’ÉSSER HUMÀ DAVANT LA MALALTIA ANA CIMARRAS 2
C3: BENESTAR DEL PACIENT MARÍA  MOSCARDÓ 4
C4: CURES BÀSIQUES ANA CIMARRAS 8
C5: PRIMERS AUXILIS RAFA PIERNA 1
C6: HIGIENE DEL MEDI HOSPITALARI ANA CIMARRAS 2
C7: RECOLZAMENT PSICOLÒGIC AL PACIENT MONTSE OLMOS 2
C8: EDUCACIÓ PER A LA SALUT MONTSE OLMOS 1
C9: TÈCNIQUES D’AJUDA ODONTOLÒGICA / ESTOMATOLÒGICA JUAN CARLOS ALÍAS 3
C10: RELACIONS EN L’EQUIP DE TREBALL NÚRIA FRANQUESA 2
C11: FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL NÚRIA FRANQUESA 2
  TOTAL 29

 

1r ATENCIÓ PERSONES SITUACIÓ DEPENDÈNCIA

GRUP A

MÒDUL PROFESSOR HORES

SETMANALS

M1: ORGANITZACIÓ DE L’ATENCIÓ A LES PERSONES DEPENDENTS PILAR DOMINGO 4
M2: ATENCIÓ SANITÀRIA ÒSCAR BOU 6
M3: ATENCIÓ HIGIÈNICA ÒSCAR BOU 2
M4: ATENCIÓ I SUPORT PSICOSOCIAL IMMA MERCADÉ 7
M5: CARACTERÍSTIQUES I NECESSITATS DE LES PERSONES DEPENDENTS IMMA MERCADÉ 5
M11: FOL NÚRIA FRANQUESA 3
  TOTAL 27

 

 

 

1r ATENCIÓ PERSONES SITUACIÓ DEPENDÈNCIA

GRUP B

MÒDUL PROFESSOR HORES

SETMANALS

M1: ORGANITZACIÓ DE L’ATENCIÓ A LES PERSONES DEPENDENTS PILAR DOMINGO 4
M2: ATENCIÓ SANITÀRIA ÒSCAR BOU 6
M3: ATENCIÓ HIGIÈNICA ÒSCAR BOU 2
M4: ATENCIÓ I SUPORT PSICOSOCIAL IMMA MERCADÉ 7
M5: CARACTERÍSTIQUES I NECESSITATS DE LES PERSONES DEPENDENTS IMMA MERCADÉ 5
M11: FOL NÚRIA FRANQUESA 3
  TOTAL 27

 

2n ATENCIÓ PERSONES SITUACIÓ DEPENDÈNCIA

GRUP A

CRÈDIT PROFESSOR HORES

SETMANALS

M6: TELEASSISTÈNCIA MªDOLORES MORAL 2
M7: SUPORT DOMICILIARI MªDOLORES MORAL 6
M8: SUPORT EN LA COMUNICACIÓ Mª JESÚS AMADOR 2
M9: DESTRESES SOCIALS PILAR DOMINGO 3
M10: PRIMERS AUXILIS MªDOLORES MORAL 2
M12: EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA ESPERANZA MARTÍN 2
M13: ANGLÈS TÈCNIC PILAR DOMINGO 3
  TOTAL 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2n ATENCIÓ PERSONES SITUACIÓ DEPENDÈNCIA

GRUP B

CRÈDIT PROFESSOR HORES

SETMANALS

M6: TELEASSISTÈNCIA MªDOLORES MORAL 2
M7: SUPORT DOMICILIARI MªDOLORES MORAL 6
M8: SUPORT EN LA COMUNICACIÓ Mª JESÚS AMADOR 2
M9: DESTRESES SOCIALS PILAR DOMINGO 3
M10: PRIMERS AUXILIS ÒSCAR BOU 2
M12: EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA ESPERANZA MARTÍN 2
M13: ANGLÈS TÈCNIC PILAR DOMINGO 3
  TOTAL 20

 

 

1r INTEGRACIÓ SOCIAL

GRUP A

 

MÒDUL PROFESSOR HORES

SETMANALS

M1: CONTEXT DE LA INTERVENCIÓ SOCIAL CARLOS MUÑOZ 4
M2: METODOLOGIA DE LA INTERVENCIÓ SOCIAL MªÁNGELES SUÁREZ 4
M3: PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL MARGA MARCO

Mª JESÚS AMADOR

6
M6: ATENCIÓ A UNITATS DE CONVIVÈNCIA ISABEL CELAYA 5
M9: HABILITATS SOCIALS CARLOS MUÑOZ 4
M12: EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA NÚRIA FRANQUESA 2
  TOTAL 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1r INTEGRACIÓ SOCIAL

GRUP B

 

MÒDUL PROFESSOR HORES

SETMANALS

M1: CONTEXT DE LA INTERVENCIÓ SOCIAL CARLOS MUÑOZ 4
M2: METODOLOGIA DE LA INTERVENCIÓ SOCIAL MªÁNGELES SUÁREZ 4
M3: PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL MARGA MARCO

Mª JESÚS AMADOR

6
M6: ATENCIÓ A UNITATS DE CONVIVÈNCIA ISABEL CELAYA 5
M9: HABILITATS SOCIALS CARLOS MUÑOZ 4
M12: EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA NÚRIA FRANQUESA 2
  TOTAL 25

 

 

2n INTEGRACIÓ SOCIAL

GRUP A

 

MÒDUL PROFESSOR HORES

SETMANALS

M4: INSERCIÓ SOCIOLABORAL Mª ÁNGELES

SÚAREZ

6
M5: SISTEMES AUGMENTATIUS I ALTERNATIUS DE COMUNICACIÓ Mª JESÚS AMADOR 4
M7: SUPORT A LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA ISABEL CELAYA 3
M8: MEDIACIÓ COMUNITÀRIA MARGA MARCO 4
M10: PRIMERS AUXILIS Mª ÁNGELES

SÚAREZ

2
M11: FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL MªDOLORES MORAL 3
  TOTAL 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2n INTEGRACIÓ SOCIAL

GRUP B

 

MÒDUL PROFESSOR HORES

SETMANALS

M4: INSERCIÓ SOCIOLABORAL Mª ÁNGELES

SÚAREZ

6
M5: SISTEMES AUGMENTATIUS I ALTERNATIUS DE COMUNICACIÓ Mª JESÚS AMADOR 4
M7: SUPORT A LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA Mª ÁNGELES

SÚAREZ

3
M8: MEDIACIÓ COMUNITÀRIA MARGA MARCO 4
M10: PRIMERS AUXILIS Mª ÁNGELES

SÚAREZ

2
M11: FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL MªDOLORES MORAL 3
  TOTAL 22

 

 

1r DOCUMENTACIÓ I ADMINSTRACIÓ SANITÀRIES

GRUP A

CRÈDIT PROFESSOR HORES

SETMANALS

M1: GESTIÓ DE PACIENTS RAFA PIERNA 3
M2: TERMINOLOGIA CLÍNICA I PATOLOGIA MARÍA GARCÍA

—-

MONTSE OLMOS

4
M3: EXTRACCIÓ DE DIAGNÒSTICS I PROCEDIMENTS MARISA MUNDINA 6
M4: ARXIU I DOCUMENTACIÓ SANITARIS RAFA PIERNA 4
M5: SISTEMES D’INFORMACIÓ I CLASSIFICACIÓ SANITARIS MAITE PÉREZ 4
M6: OFIMÀTICA I PROCÉS DE LA INFORMACIÓ JUAN CARLOS ALÍAS 4
  TOTAL 25

 

 

 

 

 

 

 

 

1r DOCUMENTACIÓ I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIES

GRUP B

CRÈDIT PROFESSOR HORES

SETMANALS

M1: GESTIÓ DE PACIENTS RAFA PIERNA 3
M2: TERMINOLOGIA CLÍNICA I PATOLOGIA MARÍA GARCÍA

—-

MONTSE OLMOS

4
M3: EXTRACCIÓ DE DIAGNÒSTICS I PROCEDIMENTS MARISA MUNDINA 6
M4: ARXIU I DOCUMENTACIÓ SANITARIS RAFA PIERNA 4
M5: SISTEMES D’INFORMACIÓ I CLASSIFICACIÓ SANITARIS MAITE PÉREZ 4
M6: OFIMÀTICA I PROCÉS DE LA INFORMACIÓ SANDRA TALLÓN 4
  TOTAL 25

 

 

 

2n DOCUMENTACIÓ I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIES

GRUP A

CRÈDIT PROFESSOR HORES

SETMANALS

M7: CODIFICACIÓ SANITÀRIA MARÍA GARCÍA

 

5
M8: ATENCIÓ PSICOSOCIAL ANA CIMARRAS 2
M9: VALIDACIÓ I EXPLOTACIÓ DADES RAFA PIERNA 5
M10: GESTIÓ ADMINISTRATIVA ANA CIMARRAS 3
M11: FOL NÚRIA FRANQUESA 3
M12: EiE ESPERANZA MARTÍN 2
M13: ANGLÈS RUTH GONZÁLEZ 3
  TOTAL 21

 

 

2n DOCUMENTACIÓ I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIES

GRUP B

CRÈDIT PROFESSOR HORES

SETMANALS

M7: CODIFICACIÓ SANITÀRIA MARÍA GARCÍA

 

5
M8: ATENCIÓ PSICOSOCIAL ANA CIMARRAS 2
M9: VALIDACIÓ I EXPLOTACIÓ DADES RAFA PIERNA 5
M10: GESTIÓ ADMINISTRATIVA ANA CIMARRAS 3
M11: FOL NÚRIA FRANQUESA 3
M12: EiE ESPERANZA MARTÍN 2
M13: ANGLÈS RUTH GONZÁLEZ 3
  TOTAL 21

 

 

1r LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC

GRUP A

CRÈDIT PROFESSOR HORES

SETMANALS

M1: GESTIÓ DE MOSTRES BIOLÒGIQUES THIRA SÁNCHEZ 6
M2: TÈCNIQUES GENERALS AL LABORATORI MANU PEINADO 6
M3:BIOLOGIA MOLECULAR I CITOGENÈTICA JOAN GALLEGO 4
M8:FISIOPATOLOGIA GENERAL MAITE PÉREZ 6
M4: BIOQUÍMICA CLÍNICA MANU PEINADO 2
  TOTAL 24

 

1r LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC

GRUP B

CRÈDIT PROFESSOR HORES

SETMANALS

M1: GESTIÓ DE MOSTRES BIOLÒGIQUES THIRA SÁNCHEZ 6
M2: TÈCNIQUES GENERALS AL LABORATORI MARISA MUNDINA 6
M3:BIOLOGIA MOLECULAR I CITOGENÈTICA JOAN GALLEGO 4
M8:FISIOPATOLOGIA GENERAL MAITE PÉREZ 6
M4: BIOQUÍMICA CLÍNICA MANU PEINADO 2
  TOTAL 24

 

 

 

2n  LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC

GRUP A

CRÈDIT PROFESSOR HORES

SETMANALS

M4: BIOQUÍMICA CLÍNICA ISABEL LUCIO

—-

MAITE PÉREZ

6
M5: MICROBIOLOGIA CONSOL MAYAYO 5
M6: HEMATOLOGIA JOAN GALLEGO 5
M7: TÈCNIQUES D’IMMUNODIAGNÒSTIC CONSOL MAYAYO 3
M10: EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA ESPERANZA MARTÍN 2
  TOTAL 21

 

 

2n  LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC

GRUP A

CRÈDIT PROFESSOR HORES

SETMANALS

M4: BIOQUÍMICA CLÍNICA ISABEL LUCIO

—–

THIRA SÁNCHEZ

6
M5: MICROBIOLOGIA CONSOL MAYAYO 5
M6: HEMATOLOGIA JOAN GALLEGO 5
M7: TÈCNIQUES D’IMMUNODIAGNÒSTIC CONSOL MAYAYO 3
M10: EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA ESPERANZA MARTÍN 2
  TOTAL 21

 

Anuncis