Horari ED

PRESÈNCIA EQUIP DIRECTIU AL CENTRE CURS 2019-20

 

  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
8:00 – 8:30 Pilar Pilar Pilar Pilar Pilar
8:30 – 9:30 Pilar (2nB)

Cristina

Begoña (1BAT)

Pilar

Cristina

Begoña (1BAT)

Pilar

Cristina

Pilar (1APIM)

Cristina(3rA)

Begoña (1BAT)

Pilar

Cristina

 

9:30 – 10:30 Pilar (1CPIM)

Cristina (3rA)

Begoña (2BAT)

Esperanza

Pilar (2B)

Cristina

Begoña

 

Pilar (2B)

Cristina

Esperanza

Pilar

Cristina

Begoña (4tA)

Esperanza (F)

Pilar (CAD)

Cristina (CAD)

Begoña (CAD)

Esperanza

10:30 –  11:30 Pilar

Cristina (TR)

Begoña (4tA)

Esperanza

Pilar

Cristina

Begoña (2BAT)

 

Pilar (AI)

Cristina (3rA)

Begoña (2BAT)

Esperanza

Pilar (1BPIM)

Cristina

Begoña (2BAT)

Esperanza (F)

Pilar (AI)

Cristina

Begoña (1BAT)

Esperanza

11:30 – 12:00 Pilar (G)

Cristina

Begoña

Esperanza

 

Pilar

Begoña (G)

 

Begoña

Esperanza

Pilar(G)

 

Begoña (G)

Esperanza

 

Begoña

Esperanza

12:00 – 13:00 Pilar

Cristina

Begoña (2BAT)

Esperanza (APSD)

Pilar

Cristina

Begoña

Manu

Pilar

Cristina

Begoña

Esperanza

Pilar (SEM)

Cristina

Begoña

Esperanza

Cristina

Begoña (BAT)

Manu

Esperanza

13:00 – 14:00 Pilar (SEM.PR)

Cristina (SEM.PR)

Begoña

Esperanza (APSD)

Pilar

Cristina

Begoña (4tA)

Manu

Pilar

Cristina

Begoña

Esperanza

Pilar

Begoña

Esperanza

Cristina

Cristina (3rA)

Begoña

Manu

Esperanza

14:00 – 15:00 Cristina

Begoña

Esperanza

Cristina

Begoña (2BAT)

Manu

Esperanza

Cristina (ILEC)

Begoña

Manu (ED)

Esperanza (ED)

Begoña

Manu

Esperanza

Pilar(2B)

Cristina

Cristina

Begoña (2BAT)

Manu

Esperanza

15:15 – 16:15 Manu

Esperanza

Cristina

 

Esperanza (2LCB)

Pilar (ED)

Cristina (ED)

Begoña (ED)

Manu

Esperanza

Manu (RDIR)

Espe (RDIR)

Pilar(RDIR)

Cristina (RDIR)

Begoña (RDIR)

 

Manu

16:15 – 17:15  

Manu (1LCB)

 

Esperanza (2LCB)

Pilar (RDEP)

Cristina (RDEP)

Begoña (RDEP)

Manu (1LCB)

 

Manu (1LCB)

 

Manu (1LCB)

17:15 – 18:15 Manu Esperanza Manu Manu (1LCB) Manu (1LCB)
18:15 – 18:35 Manu Esperanza Manu Manu Manu
18:35 – 19:35 Manu Esperanza (DAS) Manu (1LCB) Manu (1LCB) Manu
19:35 – 20:35 Manu Esperanza (DAS) Manu (1LCB) Manu (1LCB) Manu
20:35 – 21:35 Manu Esperanza Manu Manu