Equips docents ESO

EQUIPS DOCENTS

1r ESO A TOTAL (30 h) Per al docent
Català Susanna Rodríguez 3  
Castellà Sònia Torres 3  
Anglès Laura Flores 3  
Mates Jezabel Goudinof 3  
CC. Nat  (Biologia) Nou Ciències 3(2+1) 4
Socials Andreu Coll 3  
EF Emiliano Castro 2  
Tecno Belén Layana 2 3
Música Cristina Jaime 2  
Cultura i valors ètics Michelle Piperberg 1  
Optativa Anglès

Optativa  E. Física

Aureli Sanchís

Emiliano Castro

1

1

2

2

VIP Josep Grimalt 2  
Tutoria Sònia Torres 1  

 

 

1r ESO B TOTAL (30 h)  
Català Ferran Avià 3  
Castellà Sònia Torres 3  
Anglès Laura Flores 3  
Mates Nou Ciències 3  
CC. Nat  (Biologia) Nou Ciències 3(2+1) 4
Socials Josep Roca 3  
EF Emiliano Castro 2  
Tecno Belén Layana 2 3
Música Cristina Jaime 2  
Cultura i valors ètics Michelle Piperberg 1  
Optativa Anglès

Optativa  E. Física

Aureli Sanchís

Emiliano Castro

1

1

2

2

VIP Sebastià Barrionuevo 2  
Tutoria Nou Ciències 1 1+1

 

 

1r ESO C TOTAL (30 h)  
Català Sebastià Barrionuevo 3  
Castellà Lluís Rodellino 3  
Anglès Aureli Sanchís

 

3  
Mates Carlos Salvador 3  
CC. Nat  (Biologia) Nou Ciències 3(2+1) 4
Socials Carlos Salvador 3  
EF Juanjo Collado 2  
Tecno Aureli Zacarias 2 3
Música Cristina Jaime 2  
Cultura i valors ètics Michelle Piperberg 1  
Optativa Anglès

Optativa  E. Física

Laura Flores Emiliano Castro 1

1

2

2

VIP Sebastià Barrionuevo 2  
Tutoria Carlos Salvador 1 1+1
AULA TALLER

(distribució per al SAGA)

TOTAL (20 h)  
Català Aureli Sanchís 2  
Castellà Pepe González 3  
Anglès Aureli Sanchís 2  
Mates Josep Lluís Pacheco 3  
CC. Nat Josep Lluís Pacheco 2  
Socials Carlos Salvador 2  
EF Juanjo Collado 1  
Tecno Pepe González 1  
ViP Nou Ciències 2  
Cultura i Valors Michelle Piperberg 1  
Tutoria Aureli Sanchís 1  
2n ESO A   TOTAL (30 h)  
Català Susanna Rodríguez 3  
Castellà Roser Domech 3  
Anglès Ruth González 4  
Mates Aureli Zacarias 4  
CC. Nat . (Física) Francisca Linde 3 4
Socials Montse Feliu 3  
EF Emiliano Castro 2  
Tecno Montse Areñas 2 3
ViP Josep Grimalt 2  
Cultura i valors ètics Abel Jiménez 1  
Optativa C.Clàssica

Optativa Anglès

Mar Teixidó

Pilar Jiménez

1

1

2

2

Tutoria Ruth González 1 1+1
2n ESO B   TOTAL (30 h)  
Català Ferran Avià 3  
Castellà Roser Domech 3  
Anglès Ruth González 4  
Mates Pilar Bueno 4  
CC. Nat . (Física) Josep Lluís Pacheco 3 4
Socials Andreu Coll 3  
EF Emiliano Castro 2  
Tecno Montse Areñas 2 3
ViP Sebastià Barrionuevo 2  
Cultura i valors ètics Abel Jiménez 1  
Optativa C.Clàssica

Optativa Anglès

Mar Teixidó

Pilar Jiménez

1

1

2

2

Tutoria Ferran Avià 1 1+1
2n ESO C   TOTAL (30 h)  
Català Lluís Rodellino 3  
Castellà Sònia Torres 3  
Anglès Pilar Jiménez 4  
Mates Pepe González 4  
CC. Nat . (Física) Josep Lluís Pacheco 3 4
Socials Josep Roca 3  
EF Emiliano Castro 2  
Tecno Aureli Zacarias 2 3
ViP Sebastià Barrionuevo 2  
Cultura i valors ètics Michelle Piperberg 1  
Optativa C.Clàssica

Optativa Anglès

Sònia Torres

Aureli Sanchís

1

1

2

2

Tutoria Pepe González 1 1+1
3r ESO A   TOTAL (30 h)  
Català Carles Tosses 3  
Castellà Alberto López 3  
Anglès Pilar Jiménez 3  
Mates Inma Bueno – Cristina Steegmann 4  
CC.Naturals Paco Santiago 2

2

 
Socials Andreu Coll 3  
Educació Física Juanjo Collado 2  
Tecnologia Inma Bueno (2)

Aureli Zacarias (1)

2 2

1

Música Cristina Jaime 2  
Emprenedoria Aleix Auge 1 2
Cultura i valors ètics Abel Jiménez 1  
Optativa Anglès Ruth González 1 2
Tutoria Pilar Jiménez 1 1+1
3r ESO B   TOTAL (30 h)  
Català Ferran Avià 3  
Castellà Alberto López 3  
Anglès Pilar Jiménez 3  
Mates Nou Psico 1 4  
CC.Naturals Paco Santiago 2

2

 
Socials Montse Feliu 3  
Educació Física Juanjo Collado 2  
Tecnologia Belén Layana (2)

Aureli Zacarias (1)

2

 

2

1

Música Toni Llobera 2  
Emprenedoria Aleix Auge 1 2
Cultura i valors ètics Abel Jiménez 1  
Optativa Anglès Paco Jódar 1 2
Tutoria Paco Santiago 1 1+1
3r ESOC   TOTAL (30 h)  
Català Ferran Avià 3  
Castellà Alberto López 3  
Anglès Ruth González 3  
Mates Pepe González 4  
CC.Naturals Josep Lluís Pacheco 2

2

 
Socials Josep Roca 3  
Educació Física Juanjo Collado 2  
Tecnologia Montse Areñas (2)

Aureli Zacarias (1)

2

 

2

1

Música Toni Llobera 2  
Emprenedoria Aleix Auge 1 2
Cultura i valors ètics Abel Jiménez 1  
Optativa Anglès Pilar Jiménez 1 2
Tutoria Josep Roca 1 1+1
4t ESO A   TOTAL (30 h)  
Català Montse Ferret 3  
Castellà . Alberto López 3  
Anglès Paco Jódar 3  
Mates Belén Layana 4  
Socials Begoña Hernández 3  
EF Juanjo Collado 2  
Cultura i valors ètics Abel Jiménez 2  
Opt 1 Música Cristina Jaime 3  
VIP Josep Grimalt
Opt 2 Tecnologia Belén Layana 3  
Biologia Francisca Linde
Opt 3 Física i Química Jezabel Goudinof 3  
Llatí Mar Teixidó
Tutoria Belén Layana 1 1+1
4t ESO B   TOTAL (30 h)  
Català Ferran Avià 3  
Castellà . Roser Domech 3  
Anglès Paco Jódar 3  
Mates Aleix Auge 4  
Socials Andreu Coll 3  
EF Juanjo Collado 2  
Cultura i valors ètics Abel Jiménez 2  
Música Cristina Jaime 3  
Llatí Mar Teixidó 3  
Tecno Belén Layana 3  
Tutoria Aleix Auge 1 1+1
AULA OBERTA   TOTAL (20 h)
Llengua catalana Toni Llobera 3
Llengua castellana Montse Feliu 2
Llengua anglesa Toni Llobera 3
Matemàtiques Pepe González 3
Socials Montse Feliu 2
C. Naturals Francisca Linde (Biologia) – 1

Jezabel Goudinof (Física i química) – 1

2
Tecnologia Francisca Linde 1
Educ. Física Juanjo Collado 2
Tutoria Toni Llobera 1
ACOLLIDA 1 – 2 TOTAL (60 h) ACO 1 ACO 2  
Català Júlia Yúfera 17 15 2  
Sílvia Roca 17 2 15  
Montse Ferret 10 6 4  
Susanna Rodríguez 7 4 3  
Castellà Sònia Torres 4   4  
Socials Montse Feliu 2 1 1  
Matemàtiques Lázaro Morcillo 1 1    
Tutoria Júlia Yúfera

Sílvia Roca

1

1

1 1  

 

Anuncis