Normes bàsiques ESO

NORMES BÀSIQUES PEL BON FUNCIONAMENT DEL CENTRE

  1.  Permanència a les aules: No està permès romandre al vestíbul, a les escales i/o als passadissos en hores de classe si no es porta una autorització del professor. L’incompliment d’aquesta norma comportarà l’expulsió de dos dies de l’institut (parte taronja).
  2. Lavabo: No està permès sortir de l’aula per anar al lavabo sense un permís específic del professor, excepte a l’hora del pati i a les 14h.
  3. Menjar a l’aula: Està prohibit menjar dins de l’aula en hores lectives.
  4. Material: El deteriorament intencionat del material pertanyent al centre o a qualsevol membre de la comunitat educativa serà sancionat.
  5. Mòbil: Els telèfons mòbils han d’estar desconnectats en tot moment al llarg de les classes. Si els pares han de posar-se en contacte amb els seus fills ho han de fer a través del telèfon de l’institut (933875866). El conserge farà arribar el missatge .
  6. Insults: Els insults o faltes de respecte cap a professors o companys seran penalitzats amb un mínim de tres dies d’expulsió del centre.
Anuncis