Càrrecs

CÀRRECS:

CÀRREC PROFESSOR
Dire Cristina Steegmann
Cap d´Estudis Pilar Bueno
Coord Ped Begoña Hernández
Secretaria Esperanza Martín
Cap Estudis Adjunt Manu Peinado
Cap Dept Català Montse Ferret
Cap Dept Castellà Roser Domech
Cap Dept Anglès Paco Jódar
Cap Dept FiQ Natus Francisca Linde
Cap Dept Soci Andreu Coll
Cap Dept Mat Lázaro Morcillo
Cap Dept ViP- Mús  Josep Grimalt
Cap Dept EF Juanjo Collado
Cap Dept Psico Montse Feliu
Cap Dept Tecno Montse Areñas
Cap Semi – Coord ESO Inma Bueno
Coord Informàtica Montse Areñas
Coord lingüístic + ILEC Carles Tosses
Coord serv –cap sem Cristina Jaime
Coord riscos laborals Miguel Ángel Contreras
Coord tandem Georgina Rovira
Tutor 1r A Laura Flores
Tutor 1r B Aureli Sanchís
Tutor 2n A Sonia Torres
Tutor 2n B Marta Giménez
Tutor AO1 (tutora 2C) María Pérez
Co tutor AO 1 (cap sem Alberto Herrera
Tutor 3r A Ruth González
Tutor 3r B Ferran Avià
Tutor 3r C Pepe González
Tutor 4t A Pilar Jiménez
Tutor 4t B Noemí Martínez
Tutor 4t C Josep Roca
Tutor 1 Batx A Ciències Belén Layana
Tutor 1 Batx B Lletres Michelle Piperberg
Tutor 1 Batx C Plàstic Paco Santiago
Tutor 1 Batx D Escènic Georgina Rovira
Tutor 2Batx/Cotutora Jezabel / Begoña
Tutor ACO 1 Júlia Yúfera
Tutor ACO 2 Sílvia Roca
Tutor AO2 Toni Llobera
Treball recerca batx Carles Tosses
Treball recerca batx Alberto López
Treball recerca batx Andreu Coll
Treball recerca batx Cristina St
Treball recerca batx Nou ½ filo
Treball recerca batx Montse Areñas
Treball recerca batx Paco Santiago
Treball recerca batx Jezabel Goudinoff
Treball de recerca Mar Teixidó

 

CÀRREC PROFESSOR /PROFESSORA
TUTORA 1r FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA ÒSCAR RUIZ
TUTORA 2n FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA TÒNIA CLADERA
TUTORA FCT FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA TÒNIA CLADERA
TUTOR 1r ATENCIÓ PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA ÒSCAR BOU
TUTORA 2n ATENCIÓ PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA PILAR DOMINGO
TUTORA FCT ATENCIÓ PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA PILAR DOMINGO
TUTOR 1r LABORATORI DIAGNÒSTIC CLÍNIC JOAN GALLEGO
TUTORA 2n LABORATORI DIAGNÒSTIC CLÍNIC CONSOL MAYAYO
TUTOR FCT LABORATORI DIAGNÒSTIC CLÍNIC ISABEL LUCIO
TUTORA FCT DOCUMENTACIÓ SANITÀRIA MARÍA GARCÍA
TUTOR 1r DOCUMENTACIÓ SANITÀRIA RAFA PIERNA
TUTORA 2n DOCUMENTACIÓ SANITÀRIA MARÍA GARCÍA
TUTORA CURES AUXILIAR D’INFERMERIA (MATÍ) OLGA PRADAS
TUTORA FCT CURES AUXILIAR D’INFERMERIA (MATÍ) OLGA PRADAS
TUTORA CURES AUXILIAR D’INFERMERIA (TARDA) MARÍA MOSCARDÓ
TUTORA FCT CURES AUXILIAR D’INFERMERIA (TARDA) MONTSE OLMOS
TUTORA 1r INTEGRACIÓ SOCIAL LOLA MORAL
TUTOR FCT INTEGRACIÓ SOCIAL MARGA MARCO
TUTORA 2n INTEGRACIÓ SOCIAL MARGA MARCO