Grups

ORGANITZACIÓ DE L´ALUMNAT DEL CENTRE. GRUPS DEL CURS 2016-17

ESO 1r 2n 3r 4t AA AO AT Total
Grups 3 3 3 2 2 1 1 15
Batxillerat 1r 2n Total
Diürn 2 1 3
CICLES FORMATIUS DE

GRAU SUPERIOR

 

1r

 

2n

 

Total

Documentació i Administració Sanitàries 1 1 2
Laboratori Clínic i Biomèdic 1 1 2
Integració Social 1 1 2
CICLES FORMATIUS DE

GRAU MIG

1r 2n Total
Farmàcia 1 1 2
CAI 2 2
APSD 1 1 2

 

Anuncis