Reunions

REUNIONS:

  • Equip docent ESO i Batxillerat : Dimecres de 15.30 a 16.30
  • Departaments ESO i Batxillerat: Dimecres de 16.30 a 17.30
  • Pedagògica CC. FF: Dilluns de 15.15 a 16.15
  • Equip docent CC.FF: Dimecres de 14.00 a 15.00
  • Departaments CC. FF. : Dimarts de 14.00 a 15.00
  • Equip Directiu : Dijous de 14.00 a 15.00
  • CAD : Divendres de 08.30 a 09.30
  • Comissió absentisme: Divendres de 10.30 a 11.30
  • Seminari Primària/secundària : Dilluns de 13.00 a 14.00

NOTA: Si les circumstàncies ho requereixen pot ser que a la Comissió Pedagògica d´ESO i BATX s´afegeixi tota la part de CICLES.